Foto: Copyright Helene Fjell. Ønsker du en fotokopi eller en høyoppløslig versjon av et bestemt bilde? Kontakt Helene Fjell på hfjell@c2i.net og be om pris. Viktig: merk mail med "PervoSirkus"